Home > Albisteak > ONG aseguran que no hay que reforzar la valla de Ceuta y Melilla sino permitir a los inmigrantes solicitar asilo

Albisteak

GKE-ek esaten dutenez irtenbidea etorkinei asilo eskatzeko baimena ematean datza eta ez Ceutako eta Melillako hesia sendotzean

Itziar Eguzkitza (Voluntaria)

¿Nos echas una mano?